ALLAH’A KULLUK ETMEK İÇİN GAYRET GÖSTERMEK

Müminler Yüce Allah’a gereği gibi kulluk edebilmek için ahlaklarını hep daha fazlasıyla güzelleştirmeye gayret ederler. Bunu yaparken Allah’ın tüm insanlara bir nur olarak indirdiği Kuran’ı ve hikmetini çok iyi öğrenmeye çalışırlar ve İslam ahlakını tüm hayatlarına yansıtırlar. İman edenler için en güzel örnek ise sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'dir. Her Müslüman için, Kuran ayetleriyle birlikte, Peygamberimiz (sav)'in hayatı, sözleri ve nasihatleri en önemli rehberdir.


http://us1.harunyahya.com/Image/gif_resimler/1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3.gifİman edenler, Kuran ahlakına ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uyarak nefislerini kötülükleden arındırıp en güzel şekilde eğitirler. Yüce Allah'ın varlığını, birliğini kesin olarak kavradıkları ve Rabbimiz’in hükümlerine karşı gelmekten sakındıkları için nefislerindeki fücuru örtmez, tam aksine açığa çıkararak bunları temizlerler. Bu son derece önemli bir özelliktir. Çünkü fücurdan sakındıkları için, iman edenlerin ruhlarında yaşadıkları bu güzellik, ahlaklarında oluşan temizlik en güzel ve dikkat çekici şekilde dışa yansır.

Buyük İslam alimi İbni Arabi Hazretleri, nefislerini Kuran ahlakına göre eğiterek Allah’a gereği gibi kulluk eden müminlerin bu durumunu şöyle anlatmıştır:

İşte insan Rabbinin emirlerini ve yasaklarını öğrenince, Allah Teala'nın hakkını ifa edince ve kulluk görevini yerine getirince, kendi nefsini tanımış olur. Kendini tanıyan bir kimse, Rabbini de böylece tanımış olur. Rabbini tanıyan bir kimse ise, Rabbinin emrettiği bir şekilde Rabbine kulluk yapar. (Marifet ve Hikmet-İbni Arabi, s. 131, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 1997, Türkçesi: Mahmut Kanık)

Yaşadıkları bu üstün ahlakın sonucunda Müslümanlar, sahip oldukları maddi manevi tüm varlıklarını ve tüm yaşamlarını Allah'ın rızasını kazanmak ve Rabbimiz'e en güzel şekilde kulluk edebilmek için kullanmaya adar:

"De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Enam Suresi, 162)

Bu ahlaktaki bir mümin yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu arar ve yalnızca O'ndan yardım umar. Yüce Rabbimiz dışında hiç kimseyi hoşnut etme ihtiyacı duymaz, Allah'tan başkasından medet ummaz. Allah'ın rızasını kazanabilmek ve ahirette sonsuz kurtuluşa ulaşabilmek için "ciddi bir çaba göstererek" çalışır.

Bu samimi çabalarından ve Allah'ın rızasını umarak yaşadıkları güzel ahlaktan dolayı Allah  mümin kullarını dünyada ve ahirette kurtuluşa ulaştıracağını bildirmiştir. Kuran'da Allah'ın müminler üzerindeki bu rahmeti şöyle haber verilmektedir:

"Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi Katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." (Bakara Suresi, 112)

http://us1.harunyahya.com/Image/gif_resimler/1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3.gif